Las Vegas logo
Facebook
 
  ;

Nyhedsbrev Oktober 2013.

Kære venner af Las Vegas.

Så er huset Las Vegas tæt på at være tilbage i topform.

Hen over foråret blev Las Vegas udsat for en større renovering. Arbejdet blev udført at frivillige og finansieret af midler fra Landdistrikternes Aktionsgruppe, bedre kendt som LAG.

Umiddelbart efter færdiggørelsen opstod der et brud på en slange som forårsagede en større vandskade, hvilket resulterende i at Las Vegas igen måtte lige stille i en længere periode. Vandskaden er nu udbedret og håndværkerne har netop left the building.

Det var en chokerende oplevelse at finde huset oversvømmet og, senere i etaper, at erfare hvor omsiggribende skaderne faktisk var.

Indsatsen i forhold til udbedring har imidlertid resulteret i at huset nu fremstår i bedre stand og smukkere end nogensinde, og vi er nu igen klar til at åbne dørene for samvær og gode oplevelser af en hver art.

To bestyrelsesmedlemmer har desværre valgt at flytte fra egnen og Djursland og kan derfor ikke mere varetage bestyrelsesopgaver. De resterende bestyrelsesmedlemmer har i den sammenhæng besluttet at fortsætte med suppleant og hjælp fra frivillige indtil den ordinære generalforsamling som finder sted i næste års første kvartal.

Gruppen som hidtil har forestået de succesrige fællesspisninger har heldigvis meldt klar igen og starter ud med sædvanlig fantastisk god mad og godt selskab.

Igen i år er Las Vegas en del af konceptet ”Liv i Forsamlingshusene”. Denne gang kan vi opleve ægte sigøjnermusik tilsat fortællinger om kulturen, dens særegne musikalitet og farverighed. Django Tigers vil denne aften give os deres egen fortolkning af denne musik i respekt for dens kultur og helt egne spilleregler.

Julefrokosten kan du med fordel afholde i Las Vegas, både hvis du kommer med dit firma, vennegruppe eller med dig selv. Programmet er endnu ikke fastlagt men vi tør godt love at det bliver et brag af en fest.

Datoer at bemærke:

Næste fællesspisning: 17. oktober ved 18 tiden. .( Kom gerne lidt før, det er hyggeligt.)

Liv i Forsamlingshuset: Django Tigers. 8. november kl. 19

Julefrokost: Program endnu ikke fastsat. 30. november.

Følg med på www.lasvegasdjurs.dk hvor du også kan se hvordan du kan bruge huset og hvordan du bliver medlem.

På bestyrelsens vegne

Kærlig hilsen

Jena Schiff
Sekretær.

LAS VEGAS DJURS • Fjerupgårde forsamlingshus • Georgsmindevej 7 • 8961 Allingaabro • Telefon: 4283 3477 • kontakt@lasvegasdjurs.dk © 2012 LAS VEGAS