Las Vegas logo
Facebook
 
  ;
Nyhedsbrev Maj 2011.

Kære medlem og ven af Foreningen Fjerupgårde Forsamlingshus / Las Vegas.

Må jeg ha lov at forstyrre dig et øjeblik.
Nedenstående er første afsnit i det der skal blive, hvis du ønsker det, et tilbagevendende besøg i din mailbox.
Bestyrelsen bag Fjerupgårde forsamlingshus vil på den måde gerne holde dig ajour med aktiviteterne i og omkring forsamlingshuset.

Bestyrelsen som blev valgt på generalforsamlingen d.29 marts har nu konstitueret sig som flg.:
Formand: Johannes Moltesen.
Næstformand: Tore Horn.
Sekretær: Jena Schiff.
Kasser: Mette Fischer.
Menig: Jeppe Haun.
Menig: Kirsten Sell.
Menig: Ulla Katcher.
Menig: Jesper Baumback.
Suppleant: Mogens Buus.
Suppleant Jena Schiff.

Som det fremgår, er bestyrelsen øget med to medlemmer i forhold til tidligere. Forøgelsen skete via en vedtægtsændring i forbindelse med generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.
(Se de nye vedtægter som er medsendt).

Der har siden konstitueringen været afholdt fire bestyrelses møder. På disse møder er bl.a. organisationsstrukturen, som vedtægterne foreskriver, blevet fastsat sådan at bestyrelsens medlemmer er blevet udstyret med formaliserede ansvarsområder.

Der er mange planer om aktiviteter i spil. Alle med henblik på at opfylde foreningens formål som bl.a. taler om udvikling af et forum som inspirerer til dynamisk og givende samvær.

Et af områderne er oprettelse af en hjemmeside som i fremtiden vil holde dig ajour med forholdene omkring forsamlingshuset.

Også udvikling af et logo er i spil og undervejs.

Planerne for årets arrangementer som vil blive afholdt i foreningens eget regi` er næsten på plads.
Kun mangler der fastsættelse af nogle datoer.
Kan alligevel allerede nu løfte sløret lidt for disse planer. Du vil senere, hvis du ønsker det, få tilsendt de endelige datoer og tidspunkter.
1. juni gentages sidste sommers succes hvor Mørke koret igen vil underholde med deres medrivende, skønne og smukke korværker.
Som sidste år vil der blive serveret lækkerier fra grillerne i gården.
Derudover er der planer om et arrangement i samarbejde med LIV i forsamlingshusene, en sensommerfest og en julefrokost.

Som du sikkert ved, er huset ikke helt nyt og det trænger derfor til både vedligehold og renovering.
Derfor er en ansøgning om økonomi fra LAG midlerne under udarbejdelse. Deadline for indsendelse er 25-5-11 og vi håber meget på positiv tilbagemelding desangående.

For at få del i disse midler skal vi selv bidrage med en del af økonomien, som igen kan omskrives til frivillige arbejdstimer. Vi har brug for en forhåndsfornemmelse af hvor mange timer vi ca. kan satse på.
Derfor benytter jeg lejligheden her til at spørge dig om du kunne tænke dig at bidrage med nogle arbejdstimer når den tid kommer. Der vil blive opgaver af mange slags og noget for enhver. Du vil høre meget mere om detaljerne senere.

Som frivillig er du med til at støtte foreningens ide` og arbejde.
Du er en del at et aktivt netværk hvor samvær og oplevelser er i højsædet.
Du får medindflydelse og ansvar og du kan yde en indsats på det niveau du ønsker.

For at alle aktiviteterne skal kunne sættes i søen og holdes flydende er der brug for økonomisk tilførsel, jeg vil derfor opfordre dig til at blive medlem af foreningen, hvis du da ikke allerede er det.
Det kan du blive ved at betale 100.- kr. via net bank til 9388 0000618349.
Når du derefter sender dit navn, adresse og gerne tlf. nr. til j@haundesign.dk er du registreret som medlem.
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til Mette Fischer på tlf. nr. 2071 7964.

Det er ønsket om at skabe muligheder for at forsamlingshuset kan bruges så bredt som muligt der ligger til grund for udviklingen af retningslinjer om arrangementsaftaler.
(Se Arrangementsaftaler som er medsendt.)

Til sidst vil jeg bede dig om at sende en retur mail hvor du:
Fortæller om du kunne tænke dig at give en frivillig hånd i forbindelse med renovering.
Og fortæller hvis du ikke ønsker at figurere på foreningens mail liste.
Dig der bliver på listen vil modtage fremtidige nyhedsbreve og tip om aktiviteter.

På bestyrelsens vegne.

En kærlig hilsen
Jena Schiff
Sekretær
LAS VEGAS DJURS • Fjerupgårde forsamlingshus • Georgsmindevej 7 • 8961 Allingaabro • Telefon: 4283 3477 • kontakt@lasvegasdjurs.dk © 2012 LAS VEGAS