Las Vegas logo
Facebook
 
  ;
Nyhedsbrev August 2011.

Kære medlem og ven af Foreningen Fjerupgårde Forsamlingshus / Las Vegas.

Så er det igen tid til en orientering om hvad der er sket og sker i og omkring forsamlingshuset.

Siden sidste nyhedsbrev er der afholdt fem bestyrelsesmøder. Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af forsamlingshuset med den målsætning at huset skal være og forblive et aktivt hus med mange muligheder.

Forsamlingshuset har været åbnet for aktiviteter, i alt femten gange, siden generalforsamlingen. Dette er en væsentlig forøgelse i forhold til sidste år. De tretten gange til almindelig udlejning. En gang ud fra modellen hvor Foreningen Fjerupgårde Forsamlingshus indgår i et samarbejde med eksterne arrangører. I dette tilfælde var det med en gruppe, hvis hovedformål var at indsamle midler til en ny vandforsyning på bopladsen Ntulya ved Victoriasøen i Afrika. Den samme boplads som Frank Erichsen besøgte i forbindelse med optagelser til en tv udsendelse som senere vises i dansk tv. Bonderøven var i forsamlingshuset hvor han fortalte om turen. Det sidste tilfælde var et arrangement i foreningens eget regi. Mørke koret gæstede forsamlingshuset og i den forbindelse var bestyrelsen vært ved en grill menu, alt tilberedt ved grill ‘er i gården. Det var en aften med et veloplagt og velsyngende kor, lækker mad og mange gæster.

Indsendelsen af en velbegrundet ansøgning til Den Lokale AktionsGruppe Djursland, i daglig tale kaldet LAG, gav positivt resultat. Forsamlingshuset blev bevilget hele det beløb som der blev ansøgt. Det er meget glædeligt for det gamle hus trænger som bekendt i meget høj grad til et par (mindst) kærlige hænder. Det betyder selvsagt også rigtig meget arbejde dels at få det hele sat på skinner, dels at få det hele udført.

De planlagte overordnede opgaver er som følge:

Akustik: Lukket hems i en del af loftet i den store sal fjernes sådan at loftet bliver ensartet i hele salen. Der påsættes loftsbeklædning som udbedrer akustikken i rummet. Gamle vægpaneler fjernes, væggene udbedres og males. Derudover etableres væg lys spots.

Isolering: I forbindelse med fjernelse af hems isoleres loftet og der udskiftes beskadigede tagplader. I det mindre tilstødende lokale isoleres vægge og loft. Væggene beklædes og males.

Udbedring af trægulv i den store sal: Det smukke trægulv nedslibes og lakeres.

Køkken: Der foretages omrokering af inventar med henblik på et udluftningssystem over komfuret. Køkkenborde ombygges/flyttes så det samlede køkken bliver mere funktionelt.

Udhus: Udhuset udbygges og udbedres sådan at det bliver anvendeligt for opbevaring.

Der er allerede nu nedsat en styregruppe bestående af tre personer. Denne gruppe vil tilrettelægge projektets forløb, foretage materialevalg, indkøbe materialer og planlægge arbejdsgange.
Opgaverne i den forbindelse bliver mangeartede. Lige fra egentlig håndværk til fremstilling af sandwich. Derimellem utallige andre opgaver som vil blive beskrevet når de skal udføres.

I den sammenhæng får forsamlingshuset brug for rigtig mange af de kærlige hænder som tidligere beskrevet. Vi håber at du vil bruge lidt, noget eller meget af din tid på at være med til at sørge for at det lille hus med de mange gode oplevelser, bliver opgraderet så det også fremover kan stå distancen, når det skal rumme mange mennesker i mange sammenhænge og leve op til alle de forskellige forventninger vi måtte have.

Du vil høre nærmere senere.

Som led i en bevågenhed om almen forskønnelse er der udarbejdet planer om udsmykning af huset udvendigt og en lokal kunstner har sagt ja til at udføre arbejdet. Fordi der er rigtig mange kronhjorte i området vil husets gavl blive bemalet med en sådan. Resten af huset vil blive smykket med musel motiver ligesom kopperne der drikkes kaffe af på en dejlig søndag eftermiddag.

Den del er allerede påbegyndt. I uge 31 blev huset kalket og malingen af musel motiver påbegyndes snarest.

Som nogen måske har bemærket er der, ved de senere arrangementer i forsamlingshuset, blevet indsamlet midler til gavlmaleriet. Der er imidlertid endnu ikke indsamlet nok. Så hvis du vil være med til at gøre dette spændende tiltag muligt kan du sende dit bidrag via netbank til 9388 0000618349 og skrive Kronhjort i tekstfeltet.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Kommende arrangementer i foreningens eget regi:

Oktober 29. Sensommerfest. En aften med udsøgt mad, velassorteret bar og Volle Voldsom der spiller forrygende rock.

November 19. Julefrokost. Det bedste fra køkkenet og musik der leveres af The Hillbillies, et band der tidligere har gæstet Las Vegas og som ved den lejlighed sørgede for en høj grad af danse aktivitet.

Kommende arrangementer hvor Foreningen Fjerupgårde Forsamlingshus indgår i et samarbejde med eksterne arrangører:

September 23. . Blues`N`Food. Cajunmad & Bluesmusik. H.P. Lange`s trio.
Arr.: Liv i Forsamlingshuset

Oktober 20. Koncert med en kvintet som bl.a. består af Pierre Dørge og Eskild Romme. En aften hvor der, udover musikken¸ også vil være mulighed for at nyde en buffet med delikate oste og andre lækkerier.
Arr.: Entreprenørfirmaet Molte og Far.

Du vil, før de enkelte arrangementer, få tilsendt deltaljeret program.
Hold øje med dagspressen og din inbox.

Som i sidste nyhedsbrev vil vi opfordre dig til, hvis du ikke allerede er det, at blive medlem af foreningen. Det kan du blive ved at betale 100.- kr. via net bank til 9388 0000618349. Når du derefter sender dit navn, adresse og gerne tlf. nr. til jesper@lightstone.dk er du registreret som medlem. Du kan også tilmelde dig ved at ringe til kasser, Mette Fischer på tlf. 2071 7964.

For almindelig leje af forsamlingshuset.
Kontakt:
Tore Horn
Tlf:  6848 6817 /  6128 6817
Mail: torehorn@hotmail.com

For henvendelse vedr. andre arrangementer.
Kontakt:
Jesper Haun
Tlf:  2980 0644
Mail: j@haundesign.dk

På bestyrelsens vegne.

En kærlig hilsen
Jena Schiff 
Sekretær
LAS VEGAS DJURS • Fjerupgårde forsamlingshus • Georgsmindevej 7 • 8961 Allingaabro • Telefon: 4283 3477 • kontakt@lasvegasdjurs.dk © 2012 LAS VEGAS